Dni Ateizmu organizowane przez Stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna odbywają się co roku w rocznicę ścięcia Kazimierza Łyszczyńskiego, "patrona" polskich ateistów. Wydarzenie ma miejsce w weekend poprzedzający bądź następujący po 30 marca, dniu śmierci Łyszczyńskiego.

W ramach Dni Ateizmu w sobotę odbywa się Marsz Ateistów połączony z inscenizacją ścięcia Kazimierza Łyszczyńskiego.
Każdego roku inna publiczna osoba, która doświadczyła dyskryminacji z powodu swojego ateizmu, bądź w sposób szczególny zasłużyła się dla ateistycznej społeczności, wciela się w postać Łyszczyńskiego. Łyszczyńskimi w ubiegłych latach byli: prof. Jan Hartman (walczy o świeckie państwo); Grażyna Juszczyk (dyskryminowana za zdjęcie krzyża z pokoju nauczycielskiego); Andrzej Bychowski (przedstawiciel kultury miażdżonej przez cenzurę); Joanna Senyszyn, zdeklarowana ateistka, od lat walcząca jako polityk o świeckie państwo; Piotra Szumlewicza, zadeklarowanego ateistę, jednego z nielicznych publicystów głośno wyrażających swój światopogląd; Waldemar Kuchanny (red. naczelny tygodnika NIE)

Oprócz tego organizujemy pokazy filmów dokumentalnych związanych z problematyką ateistyczną oraz pokazy sztuki o tematyce ateistycznej o tematyce ateistycznej (malarstwo, plakat, karykatura, satyra.  Organizujemy też wykłady, debaty panelowe i spotkania ze znanymi ateistami. Punktem kulminacyjnym jest Ateistyczny Bankiet i wręczenie nagrody Ateisty Roku. Impreza ma charakter międzynarodowy – w wydarzeniach uczestniczą paneliści z zagranicy oraz przedstawiciele zagranicznych organizacji ateistycznych.

WESPRZYJ NAS
nr rachunku: 36 1750 0012 0000 0000 2932 1973
tytuł wpłaty: darowizna
kontakt: zarzad@koalicjaateistyczna.org

MARSZ ATEISTÓW


INSCENIZACJA ŚCIĘCIA KAZIMIERZA ŁYSZCZYŃSKIEGO


STROJE NA MARSZ


DEBATY, PANELE, POKAZY FILMOWE


NASI GOŚCIE


KAZIMIERZ ŁYSZCZYŃSKI
(1634-1689)


Copyright ©2020 Dni ateizmu, All Rights Reserved.